enpl

ORGANIZACJA SMALL BIZNESU W KAIRZE

 WPROWADZENIE

 

Handel stanowi niemal tradycyjne zajęcie bliskowschodnie. Arabowie przez wieki stanowili pośredników w handlu z Indiami, ale też sami eksportowali towary produkowane na ich terytoriach do Europy. Niemniej popularne pozostają bliskowschodnie bazary, czy też suqi, gdzie na jednym placu targowym sprzedawane są towary z najróżniejszych branż, od spożywczej, poprzez kosmetyczną, aż do tekstylnej.

 

Dlatego interesującym pozostaje, jak w metropolii kairskiej funkcjonują, a także jak są organizowane małe firmy? Warto w tym miejscu dodać, iż równie tradycyjnym było na Bliskim Wschodzie zakładanie firm rodzinnych, ponieważ rodzina, znacznie szerzej pojmowana, niż dzieje się to obecnie w Europie, stanowiła każdorazowo grupę wspomagającą rozwój i funkcjonowanie firmy. Zależności rodzinne nadal pozostają bardzo silne, co prawdopodobnie wykaże także ten projekt, jeśli chodzi o małe przedsiębiorstwa, które prawdopodobnie pozostają na tym obszarze w przeważającej mierze rodzinnymi interesami.

 

Nie można również nie wspomnieć w tym miejscu o zasadach zarobkowania i ekonomii, które regulowane są, w wypadku Egipcjan – muzułmanów, nie tylko przez państwo, ale także przez dogmaty wiary. Zgodnie z nimi nie wolno zarobkować w sposób szkodzący innym, tzn. bogacić się na czyjejś krzywdzie, utracie przez kogoś posiadanego majątku.  Nie jest dozwolonym również zdobywanie pieniędzy w sposób przypadkowy, loteryjny. Istnieje lista przedsiębiorstw, gdzie inwestowanie w nie jest halal (tzn. zgodne z nakazem religijnym), bądź haram (tzn. występujące przeciw niemu).

 

 

Ciekawym jest również, czy podział małych przedsiębiorców zbudowany jest na zasadzie konkurencyjności, tzn. że przedsiębiorstwa o podobnym profilu są otwierane w różnych częściach miasta, czy też, jak ma to miejsce w Turcji, tworzą one swoiste małe kartele, gdzie obok siebie znajduje się kilka do kilkunastu mikroprzedsiębiorstw, wykonujących tę samą usługę? Tym samym pozwala to na kontrolowanie całego rynku danego towaru na danym obszarze, a przede wszystkim na regulowanie cen ... 

 
Fatal error: Method View::__toString() must not throw an exception, caught Error: Call to undefined method Request::instance() in /application/views/template/template.php on line 0