enpl

Formularz Kontaktowy

Redakcja „Studia Bliskowschodnie - The Middle East Studies”
ISSN 1899-3761

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, Polska
tel. +48 88 66 55 421,fax. +48 12 6646919

redakcja.studiabliskowschodnie@gmail.com
www.facebook.com/studia.bliskowschodnie

Sprzedaż i dystrybucja:
AT Wydawnictwo wydawnictwo@atgroup.pl

Lokalizacja