enpl

Konferencja poświęcona Edwardowi W. Saidowi - SAIDYSM W XXI WIEKU


TEMATY:

 

I  Edward Said, Joseph Conrad i Literatura


- Edward W. Said i jego Wczesny Akademicki Okres (1958-1967)

- Joseph Conrad i Conradyzm – inspiracje, motywy, symbole, język

- Joseph Conrad i Fikcyjność Autobiografii

- Świat, Tekst i Krytyka - krytycyzm literacki

- Początki – intencje i metody pisarstwa

- Filozofia w Literaturze –  filozofie pisarzy, Jean Baptiste Vico, Antonio Gramsci, etc.

- Modernizm i Postmodernizm w Literaturze - James Joyce, etc.

- Erich Auerbach i Mimesis

- William Butler Yeats

 

II  Edward Said, Orientalizm i Studia Postkolonialne


- Edward W. Said i jego Okres Przejściowy (1968-1978)

- Orient i Okcydent

- Orientaliści i studia orientalistyczne - Gustave Flaubert, Jean Baptiste Fourier, etc.

- Orientalizm – fenomen

- Orientalizm w kulturze – literatura, sztuka, polityka

- Kultura i Imperializm

- Kolonializm i Postkolonializm – Afrykanizm i Frantz Fanon, karaibskie przebudzenie, Irlandia i irlanckie

  przebudzenie, wyzwolenie Algerii, etc.

- Dominacja i Władza

- Studia Postkolonialne – uczniowie Edwarda W. Saida, etc.

 

III Edward Said i Polityczny Aktywizm


- Edward W. Said i jego Okres Palestyński (1978-1990)

- Edward W. Said i Palestyna – palestyńska kariera polityczna, ONZ, stosunki z władzami palestyńskimi

  i Yasirem Arafatem, Palestyńczycy o E. Saidzie i E.Said o Palestyńczykach,

- Współczesna Historia Bliskiego Wschodu – wojny izraelsko-arabskie, stosunki arabsko-palestyńskie,

  Zatoka Perska, wojna irańsko-iracka, Muhamad Ali i algierski Narodowy Front Wyzwolenia, etc.

- Kwestie bliskowschodnie - amerykańska inwazja na Irak, stosunki amerykańsko-irańskie, stosunki

  izraelsko-irańskie, etc.

- Kwestie israelsko-palestyńskie – konflict, proces pokojowy, status Jerozolimy, uchodźcy palestyńscy,

- Islam, Islamizm i Islamocentryzm – fundamentalizm, etc.

- Kwestie bliskowschodnie w mediach – współczesny orientalizm w mediach, izraelskie, arabskie i irańskie

  media, język mediów

- Polityczni Aktywiści – inspiracje, oponenci, etc.

 

IV  Edward Said, Saidyzm i Filozofia


- Edward W. Said i jego Póżny Okres Intelektualny (1991-2003)

- Edward W. Said jako osobowość – tożsamości, auto-kreacje, auto-prezentacje, języki, krewni, przyjaźnie, etc.

- Edward W. Said i jego Miasta – idea domu (Kair, Jerozolima, Bejrut, Nowy Jork), kosmopolityzm (Paryż,

  Londyn, Berlin), dom intelektualny (szkoły, uniwersytety), etc.

- Filozoficzne Inspiracje – Antonio Gramsci, Georg Lukacs, Friedrich Nietzsche, etc.

- Modernizm i postmodernizm – Theodor Adorno, Michael Foucault i Jacques Derrida, etc.

- Edward W. Sa i jego Filozofia - Teoria Podróży, Wygnanie, Wywłaszczenie, Pogranicza, Intelektualne

  Zaangażowanie, Intelektualiści i Specjaliści, etc.

- Intelektualne i Akademickie Inspiracje – Noam Chomsky, Gillo Pontecorvo, Frantz Fanon, etc.

- Intelektualni i Akademiccy Oponenci – Bernard Lewis, Samuel Huntington, Francis Fukuyama, Daniel

  Pipes, Amos Oz, etc.

- Sztuka, Muzyka i Estetyka – malarstwo, komiks, Wagner, Furtwängler, etc.

- Edward W. Said, Daniel Barenboim i Orkiestra West-Eastern Divan

- Edward W. Said i Media – dziennikarstwo (“Al-Hayat”, “Al-Ahram Weekly”, “The London Review of

  Books”), radio, TV, film i reżyserzy, filmy dokumentalne, etc.

- Późny Styl Edwarda W. Saida

Pierwsza Poprzednia 1 2 3 Ostatnia