enpl

Global Dilemmas in the Middle East

 GLOBAL DILEMAS OF SECURITY AND DEVELOPMENT IN THE MIDDLE EAST

Problemy bezpieczeństwa międzynarodowego oraz rozwoju gospodarczo-społecznego przenikają się na tyle mocno, iż współczesna nauka nie może rozpatrywać ich osobno. Konieczne jest spojrzenie interdyscyplinarne, z uwzględnieniem dorobku wielu dziedzin nauki: nauki o stosunkach międzynarodowych, politologii, ekonomii, socjologii czy demografii.

 

Celem konferencji jest ukazanie aktualnego stanu badań nad bezpieczeństwem i rozwojem w regionie Bliskiego Wschodu, ze szczególnym uwzględnieniem analiz związanych z bezpieczeństwem energetycznym, kwestiami ekologicznymi, międzynarodowymi stosunkami politycznymi oraz problemami społeczno-ekonomicznymi. Szczególnie bezpieczeństwo energetyczne ma wielkie znaczenie dla kształtowania się nowego ładu światowego oraz konstruowania polityki zagranicznej państw, tak na Bliskim Wschodzie, jak i wobec krajów tego regionu.

 

Jednak bez uwzględniania problemów natury ekologicznej, kwestii strategiczno-politycznych oraz czynników społeczno-ekonomicznych, w tym demograficznych, nie sposób zrozumieć dylematów bezpieczeństwa międzynarodowego, a co za tym idzie zapobiegać sporom i konfliktom międzynarodowym lub je rozwiązywać.

Pierwsza Poprzednia 1 2 3 Ostatnia